Sveta Gora
 
Manastir Hilandar
Hilandarska knjižara
Crkve-paraklisi 40 sevastijskih mučenika  
 
 
  

Crkva četrdeset sevastijskih mučenika

(Bez pisanog odobrenja autora tekstova nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja portala www.hilandar.info u komercijalne svrhe. Za detalje sadržaja i upite pišite na email: njonic@yahoo.com. Zakon o autorskom i srodnim pravima 2009,2011,2012.)// dec.2013

 

 

 

Ova crkva je novijeg datuma i nalazi se u belom konaku, severno od pirga Svetog Save. Stručnjaci smatraju da je ova crkva izgrađena početkom XVII veka, a njen ktitor je bio proiguman Vasilije.

To je obavljeno na taj način što su u istočnom zidu usečene dve niše, veća kao oltarska apsida, a manja kao proskomidija i što je u ovoj pravougaonoj prostoriji postavljena oltarska pregrada sačinjena od delova nekadašnjeg ikonostasa glane crkve iz 1634/1635.godine Na njoj su tri ikone (Bogorodice sa Hristom i dva anđela, Deizis i Stradanje sevastijskih mučenika) iz prve polovine XVII veka. One su delo nekog iskusnog grčkog majstora, ali bez veće originalnosti i snage. Nešto je nadahnutiji bio ikonopisac koji je naslikao carske dveri. Na njima je natpis iz 1622/1623, koji ukazuje na proigumana Vasilija kao ktitora. Dveri su najverovatnije prenete iz nekog drugog hilandarskog hrama. Živopisa u crkvici nema, izuzev što je u apsidi očuvan monohromni lik Bogorodice sa Hristom, slikan okerom. To bi moglo da ukazuje da je živopisanje započeto, pa napušteno. Nad ulazom je u niši u XVII veku naslikan sv. Nikola, što upyćuje da je ovaj mali hram u nekom vremenu bio posvećen ovom svetitelju.

 

paraklis pre požara 2004.god.

 

Na oltarskoj pregradi su ikone Bogorodice sa Hristom i dva anđela, Deizis i Stradanje sevastijskih mučenika. Na ulazu u hram naslikan je Sveti Nikola, pa je pretpostavka da je prvobitno hram bio posvećen ovom svetitelju.

Unutrašnje mere: dužina 3,90 metara, širina 2,95 metara, visina 3,10 metra.

​Ova crkva je teško stradala u požaru 2004 god. i očekuje se njena rekonstrukcija.

 

ulaz uparaklis pre požara 2004.god

 

Više na: 40 sevastijskih mučenika

(sp-80), +hilandarski zbornik 3, 

54.MK Hilandar

 

 
ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ
ЋИРИЛИЦА
 
 
 
 
 
Vesti iz Hilandara
 
Sveta Zemlja
 
Vizantološki institut
 

O Svetoj Gori
 
Prijatelji Svete Gore
 

Blog o Svetoj Gori
 

Film Otac
 

Svetogorac
 
 
 
Mapa sajta
 

©2013-2020 Hilandar.info | Sva prava zadržana | Uslovi korišćenja | LaktusDev